Omsorg

Nyheter

Fra 1.januar 2021 har vi gjenopptatt vår utleiemarked. TPO har nå mange sykepleiere og helsefagarbeidere som kan leies inn av kommuner i Norge ved behov. Vi har pr 1.mai 2021 sykepleiere i jobb i blandt annet Alta, Narvik, Melhus, Stryn, Frøya