Priser og betaling
Vi har forskjellige priser - alt avhengig av hva du har behov for.
 

Fra 1/9-2018 ser vi oss nødt til å øke våre priser med 10%. Bakgrunnen for denne økningen er at alle våre kostnader har økt hvert år ihht.konsumindeks/lønnsoppgjør. Prisoppgangen vil utgjøre ca.43 kroner pr time. Dette til orientering.

 

Private omsorgstjenester:  Pr time
Praktisk bistand - hjemmehjelp, støttekontakt, husvask, følgetjenester
og andre praktiske gjøremål
 kr 473,-
Sykepleietjenester - hjelp til personlig hygiene kr 549,-
  kr 549,-
Kveldstillegg etter kl 17.00 kr 151,-

Lørdag- og søndagstillegg
                                                    

 kr 151,-
 


Det gjøres oppmerksom på at utover timepris kommer et tillegg på 0,5 time for kjøring i Trondheim kommune.I nærliggende kommuner gjelder egne takster.
I noen tilfeller kommer mva på 25% i tillegg. 
Faktureringsgebyr pålydende kr.35,-

FOR TOBBMEDLEMMER GJELDER EGNE PRISER


  • Tillegg for hvitevarer ved flyttevask/rundvask : kr 450,- per enhet.

priser.jpg