Priser og betaling
Vi har forskjellige priser - alt avhengig av hva du har behov for.
 

Fra 1/5-2021 ser vi oss nødt til å øke våre priser.Bakgrunnen for denne økningen er at alle våre kostnader har økt hvert år ihht.konsumindeks/lønnsoppgjør. Prisoppgangen vil utgjøre 13 kroner pr time. Dette til orientering.

 

Private omsorgstjenester:  Pr time
Praktisk bistand - hjemmehjelp, støttekontakt, husvask, følgetjenester
og andre praktiske gjøremål
 kr 486,-
Sykepleietjenester - hjelp til personlig hygiene kr 689,-
  
Kveldstillegg etter kl 17.00 kr 181,-

Lørdag- og søndagstillegg
                                                    

 kr 181,-
 


Det gjøres oppmerksom på at utover timepris kommer et tillegg på 0,5 time for kjøring i Trondheim kommune.I nærliggende kommuner gjelder egne takster. Minstefakturering er 1 time.
I noen tilfeller kommer mva på 25% i tillegg. 
Faktureringsgebyr pålydende kr.35,-
  • Tillegg for hvitevarer ved flyttevask/rundvask : kr 550,- per enhet.

priser.jpg