Priser på utleie av vikarer

PRISER PÅ UTLEIE AV VIKARER


Trondheim Private Omsorgstjeneste AS leier ut helsepersonell for oppdrag.

Sykepleier                                                                  650,- pr time.

Helsefagarbeider                                                       550,- pr time.

 Tillegg kveld/natt   161,- pr time
Tillegg helg 161,- pr time

Rød-dager 133 %