VÅRE TJENESTER

Våre sykepleiere, helsefagarbeidere, pleiemedhjelpere og renholdere hjelper deg slik at hverdagen blir litt enklere for de som synes de trenger litt ekstra hjelp. 


 • Katertrisering
 • Stomi
 • Rehabilitering
 • Rådgiving/veiledning
 • Hjelpemidler
 • Ernæring
 • Legemiddelhåndtering
 • Sårstell 
 • Personlig hygiene
 • Sosialt savær   
 • Turer
 • Matlaging
 • Følge til lege/tannlege
 • Rydding
 • Handling
 • Hagearbeid
 • Husvask
 • Rundvask
 • Snømåking
 • Barnepass             forside.jpg

Vår brosjyre ligger her

http://www.trondheimomsorg.no/file/180910.pdf