TOBB

 

    Avtalen med TOBB er ikke gjeldende under covid-19 pandemien.    


 MEDLEMSFORDEL FOR TOBBs MEDLEMMER
Meld deg inn hos TOBB du også!!!
Timepriser u/mva :
Private omsorgstjenester: 
 Pr time
Praktisk bistand - hjemmehjelp, støttekontakt, husvask,
 følgetjenester og andre praktiske gjøremål
 kr 448,-
Øvrige sykepleietjenester
 kr 635
Kveldstillegg etter kl 17.00
 kr 181,-
Lørdag- og søndagstillegg


 kr 181,- 
For å slippe å bli fakturert mva må kunden overlevere kopi av vedtak på hjelp fra Trondheim kommune. Uten vedtak tilkommer prisen 25% mva.
Det gjøres oppmerksom på at utover timespris kommer det et tillegg på ½ time for kjøring i Trondheim Kommune. I nærliggende kommuner gjelder egne satser.
Minstefakturering er 1 time.