TOBB

 
        

MEDLEMSFORDEL FOR TOBBs MEDLEMMER
Meld deg inn hos TOBB du også!!!
Timepriser u/mva :

Private omsorgstjenester: 
 Pr time
Praktisk bistand - hjemmehjelp, støttekontakt, husvask,
 følgetjenester og andre praktiske gjøremål
 kr 435,-
Øvrige sykepleietjenester
 kr 510,-
Kveldstillegg etter kl 17.00
 kr 151,-
Lørdag- og søndagstillegg


 kr 151,- 
For å slippe å bli fakturert mva må kunden overlevere kopi av vedtak på hjelp fra Trondheim kommune. Uten vedtak tilkommer prisen 25% mva.
Det gjøres oppmerksom på at utover timespris kommer det et tillegg på ½ time for kjøring i Trondheim Kommune. I nærliggende kommuner gjelder egne satser.
Minstefakturering er 1 time.