Skip to main content

Trondheim Private
Omsorgstjeneste

Har du behov for kvalifisert helsepersonell i en begrenset periode?

TPO har siden 2007 levert autorisert helsepersonell til norske kommuner. Vi har lang og bred erfaring med å bistå kommunehelsetjenesten med å dekke midlertidig og langvarig behov for kvalifiserte helsepersonell. Mange av våre ansatte kommer fra Ukraina og kan bistå ved språk og kulturbarrierer. Våre ansatte har sykepleierutdannelse fra sitt hjemland og har i tillegg gjennomført 1,5 år med videreutdanning (bachelor) i EU. Parallelt med sin videreutdanning har de fått norskopplæring. De er derfor godt rustet for det norske helsevesenet, både språklig og faglig, når de kommer til Norge.

Er det utfordrende med organisering og turnusplanleggingen?

Vi har ressurser med lang erfaring med å planlegge og iverksette effektiv organisering og drift av helsetjenester. Vi kan bistå med rådgivning knyttet til turnusplanlegging og ressursoptimalisering.

Ledige stillingerKontakt oss

Vår visjon

Vi ønsker å bidra med kvalifisert helsepersonell til det norske helsevesenet. Vi ønsker å være bindeleddet mellom det norske helsevesenet og pasientens/pårørendes behov for språklig og kulturell forståelse. I kjølevannet av den pågående krigen i Ukraina har vi et ønske om å bidra med språklig og kulturell forståelse til de som skal motta hjelp fra det norske helsevesenet. 

Etikk og sosial profil

Alt vårt helsepersonell er faste ansatte i TPO.

Mange av våre medarbeidere er fra Ukraina. Vi jobber aktivt med integrering og oppfølging av den enkelte arbeidstaker. Dette gjør vi ved å sørge for at vi gir de ansatte muligheten til følge opp familie og venner i Ukraina gjennom tilpassede stillinger og ferie. 

Bærekraft

Vi har fokus på bærekraft. Dette i alle ledd i vår organisasjon. Vi legger til rette for lavest mulig energiforbruk, blant annet ved å benytte lavutslippsbiler, bildeling og kollektiv transport.

TPO støtter idretten

TPO er stolt av å kunne støtte lokale idrettslag

Ansatte:

Sykepleiere

Helsefagarbeidere

Administrasjon

Grethe Enlid

Daglig leder

grethe.enlid@trondheimomsorg.no
+47 40 47 80 71

post@trondheimomsorg.no


Mange års erfaring fra kommunehelsetjenesten, mangeårig ledererfaring i helsesektoren.

Siri Iversen

Personalkoordinator

siri@trondheimomsorg.no
+47 41 64 48 91

post@trondheimomsorg.no


Can.mag NTNU, bachelor sosialt arbeid (sosionom), boligsosialt arbeid. Lang og bred erfaring fra privat, kommunal – og spesialisthelsetjenesten. Forvaltning, jus og koordineringsarbeid. Mange år i rus -og psykiatritjenesten.

Adresse: Tungavegen 30, 7047 Trondheim

Org.nr. 992054603

Fakturamottak: 992054603@faktura.poweroffice.net

Lyst til å bli en del av teamet vårt?

Vi ønsker flere sykepleiere og helsefagarbeidere inn i vårt team. Er du sykepleier eller helsefagarbeider og har lyst på en spennende arbeidshverdag så ta gjerne kontakt med oss.